Menu Sluiten

BSV De Mussen

Buurtsportvereniging (BSV) De Mussen is opgericht in 2015 en is onderdeel van het oudste buurtcentrum van Nederland. De Mussen is een eigentijds en bruisend buurtcentrum in het hart van de Schilderswijk met een veelzijdig activiteitenaanbod. In de Schilderswijk blijft de sportparticipatie achter bij het landelijke gemiddelde. De BSV wilt hier verandering in brengen door activiteiten op het gebied van sport & gezondheid op verschillende niveaus aan te bieden voor jong en oud. Op deze manier krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen op sportief gebied. De activiteiten vinden plaats op vier verschillende locaties in de Schilderswijk.

Inactieve volwassenen in De Schilderswijk vinden niet of nauwelijks uit zichzelf de weg naar een sport of beweegactiviteit. De Buurtsportcoach heeft met de BSV een organisatie en werkwijze ontwikkeld waarbij vrijwilligers uit de doelgroep de BSC ondersteunen bij het werven van nieuwe deelnemers. De BSC heeft een aanbod neergezet dat aansluit bij de behoeften van de buurtbewoners en hij stuurt een team aan van professionele docenten met die gediplomeerd zijn en ervaring hebben met deze doelgroep.
Het doel van de BSC was oorspronkelijk dat hij volwassenen verwijst naar sportlocaties in de buurt. In de Schilderwijk blijkt dit niet te werken omdat er nauwelijks sportlocaties zijn waar bewoners naar toe verwezen kunnen worden. Om deze reden heeft de BSC zelf dit sport- en beweegaanbod vorm gegeven in een buurtsportvereniging. Dit blijkt een goude greep, de BSV groeit en bloeit. Maar door deze groei is de functie van de BSC verandert van een netwerkfunctie naar een managersfunctie.

Laagdrempelig beweegaanbod voor volwassenen


De buurtsportcoach (BSC) is werkzaam vanuit Buurtcentrum De Mussen en co├Ârdineert de buurtsportvereniging (BSV). De BSC stuurt een team aan van docenten en vrijwilligers en zorgt voor een sport- en beweegaanbod dat aansluit bij de wensen en het niveau van de deelnemers. De docenten zijn gediplomeerde en ervaren professionals die worden in gehuurd om de lessen te geven. De vrijwilligers zetten zich in om potentiele deelnemers van informatie te voorzien, te begeleiden naar een proefles en te helpen bij de inschrijving. Persoonlijk contact en regelmatig nabellen verkleint het risico dat deelnemers uitvallen en terugvallen in een inactieve leefstijl.

Bekijk voor meer informatie ons rooster hieronder