Menu Sluiten

Klankbordgroep

Elke BSC maakt een plan van aanpak, waar minimaal 3x per jaar met de klankbordgroep op wordt gereflecteerd en die op basis van behaalde resultaten wordt bijgesteld. De klankbordgroep bestaat uit belangrijke partners uit de wijk. Daarnaast wordt een consulent van de gemeente uitgenodigd om de klankbordgroep indien gewenst te kunnen adviseren. De klankbordgroep is gezamenlijk verantwoordelijk voor de taken:

•             Als klankbord fungeren voor de BSC

•             Kennis en ervaring delen met elkaar rond sport en bewegen

•             Bewaken doelstellingen en voortgang

•             Bijdragen aan bekendheid met de BSC in de eigen organisatie

•             Meewerken aan de ontwikkeling en vormgeving van genoemd netwerk

•         Tussentijdse evaluatie gericht op de resultaten

Tevens wordt tijdens de eindevaluatie inzichtelijk gemaakt welke resultaten hebben geleid tot de gewenste effecten.

De klankbordgroep Buurtsportcoach Sport en Gezondheid, Schilderswijk bestaat uit de volgende partijen:

 • Buurtcentrum De Mussen
 • Gezondheidscentrum de Rubenshoek
 • Gezondheidscentrum de Koning
 • Stichting MEE
 • Parnassia groep
 • Indigo
 • STEK

Samenwerkingspartners
Daarnaast werkt de BSC met:

 • Judo vereniging Guan Lin
 • Haagse Sporttuin Schilderswijk
 • Stichting Haagse Jeugd Gezond
 • Streetsport
 • Zwemvereniging MAR
 • ADO Den Haag in de Maatschappij