Menu Sluiten

Klankbordgroep

Een klankbordgroep is een van de belangrijkste onderdelen om complexe of ingrijpende projecten te begeleiden en draagvlak te creëren. De doelen en voortgang van het project worden vastgesteld en besproken. Meningen, kennis en inzichten worden gedeeld in de groep. 

De klankbordgroep Buurtsportcoach Sport en Gezondheid, Schilderswijk bestaat uit de volgende partijen:

 • Buurtcentrum De Mussen
 • Gezondheidscentrum de Rubenshoek
 • Gezondheidscentrum de Koning
 • Gemeente Den Haag

De klankbordgroep is verantwoordelijk voor:

• Advies geven voor het plan van aanpak en voorafgaand aan de evaluatie momenten hiervan.
• Kennis en ervaring delen met elkaar rondom bewegen en gezondheid.
• Lacunes in sport- en beweegaanbod signaleren.
• Meewerken aan de ontwikkeling en vormgeving van het netwerk welzijn, zorg en sport.
• Bijdragen aan bekendheid met de buurtsportcoach in de eigen organisatie en het netwerk.

De stuurgroep komt 3 maal per jaar bij elkaar. In januari voor het plan van aanpak, in mei voor de tussen evaluatie en in november voor de eindevaluatie.

Samenwerkingspartners
Daarnaast werkt de BSC met:

 • Judo vereniging Guan Lin
 • Haagse Sporttuin Schilderswijk
 • Stichting Haagse Jeugd Gezond
 • Interreg SBS
 • Streetsport
 • Zwemvereniging MAR
 • ADO Den Haag in de Maatschappij