Menu Sluiten

Stuurgroep

De stuurgroep Buurtsportcoach Sport en Gezondheid, Schilderswijk bestaat uit de volgende partijen:

 • Buurtcentrum De Mussen
 • Gezondheidscentrum de Rubenshoek
 • Gezondheidscentrum de Koning
 • Gemeente Den Haag

De stuurgroep is verantwoordelijk voor:

• Input geven voor het plan van aanpak en voorafgaand aan de evaluatie momenten hiervan.
• Kennis en ervaring delen met elkaar rondom bewegen en gezondheid.
• Lacunes in sport- en beweegaanbod signaleren.
• Meewerken aan de ontwikkeling en vormgeving van het netwerk welzijn, zorg en sport.
• Bijdragen aan bekendheid met de buurtsportcoach in de eigen organisatie en het netwerk.

De stuurgroep komt 3 maal per jaar bij elkaar. In januari voor het plan van aanpak, in mei voor de tussen evaluatie en in november voor de eindevaluatie.

Samenwerkingspartners
Daarnaast werkt de BSC met:

 • Judo vereniging Guan Lin
 • Haagse Sporttuin Schilderswijk
 • Stichting Haagse Jeugd Gezond
 • Interreg SBS
 • Streetsport
 • Zwemvereniging MAR
 • ADO Den Haag in de Maatschappij