Menu Sluiten

Voor Professionals

De buurtsportcoach Sport en Gezondheid is nu belangrijker dan ooit, sport en bewegen wordt namelijk ingezet als duurzame oplossing! De afgelopen maanden heeft ons laten inzien dat een gezonde leefstijl nog belangrijker is geworden. Een gezonde leefstijl betekent onder andere voldoende bewegen. Veel mensen denken hierbij aan regelmatig intensief sporten, maar dagelijks een extra beweegmoment voor jezelf inplannen (bijvoorbeeld een halfuur wandelen) kan al bijdragen aan een gezondere leefstijl. Bewegen maakt je fit en zorgt ervoor dat je lekkerder in je vel zit.

In Den Haag worden er jaarlijks ongeveer 500 volwassenen duurzaam in beweging gebracht door de BSC Sport en Gezondheid. Echter is dit alleen mogelijk als we hierin met elkaar samen werken en ervoor zorgen dat de moeilijk bereikbare doelgroepen worden bereikt, zodat ze gestimuleerd kunnen worden om meer te bewegen.

Wat kan de BSC hierin voor jullie betekenen en wat is zijn rol?

Rol van BSC:
– Volwassenen in beweging brengen, in het bijzonder kwetsbare groepen
– Volwassenen motiveren en begeleiden naar een passend en laagdrempelig beweegaanbod in de wijk (bijvoorbeeld wandelen, fietslessen en walking football)
– Een passend sport en beweegaanbod creëren voor volwassenen (maatwerk)
– De doelgroep op een veilige manier (sociaal en lichamelijk) begeleiden

Wat kan de BSC betekenen:
– Door leefstijleffecten te bespreken kunnen wij voor de volwassen doelgroep het verschil maken.
– Door leefstijlverandering verandert niet alleen de prognose op lange termijn, maar ook de kwaliteit van leven op korte termijn zal sterk verbeteren.
– Terugkoppeling aan de verwijzer over het resultaat van de begeleiding op deelnemers niveau

Dus komt u ook in beweging of heeft u vragen nav deze nieuwsbrief neem dan contact op met uw BSC Martin Breas

Zorgproffesionals hebben ook de mogelijkheid om patiënten aan te melden via Zorgdomein en Siilo.

Martin Breas/martin.breas@demussen.nl/06-30010426

Alle zorgprofessional in de Schilderswijk kunnen hun cliënten of patiënten doorverwijzen naar de buurtsportcoach. De buurtsportcoach zal contact opnemen met de cliënt of patiënt en zal hem/haar uitnodigen voor het beweegspreekuur.

In Gezondheidscentrum De Rubenshoek en SHG De Koning heeft de buurtsportcoach contact met de zorgprofessionals. Patiënten worden meteen doorverwezen naar het beweeg-spreekuur. De buurtsportcoach voert motiverende gesprekken en verwijst deelnemers door naar geschikte beweegactiviteiten in de wijk. Daarnaast is er een wekelijkse wandelgroep waarbij mensen laagdrempelig kunnen beginnen met bewegen.

Wat willen we hiermee bereiken?

  1. Het bereiken van inactieve volwassenen uit de buurt en hun stimuleren om te gaan bewegen
  2. Zichtbaar zijn voor de organisaties in de buurt zodat volwassenen doorverwezen worden naar de buurtsportcoach of naar sport- en beweegactiviteiten in de buurt.
  3. Zichtbaar zijn voor de stad en gemeente om de successen van de buurtsportcoach op de kaart te zetten.